ALV stemt in met oprichting schoolleidersplatform

25 november 2022

De Algemene Ledenvergadering van de VO-raad heeft ingestemd met de vormgeving en inrichting van een schoolleidersplatform onder het dak van de VO-raad. Dit platform heeft als doel de vertegenwoordiging en ondersteuning van schoolleiders te versterken en het samenspel tussen besturen en schoolleiders te bevorderen. De wens voor dit platform komt voort uit een inbreng van schoolleiders in het Onderwijsakkoord (april 2022). Daarin zijn structurele middelen opgenomen voor de professionalisering van schoolleiders via dit platform en een schoolleidersbeurs.

De goed bezochte ALV stemde ermee in dat de VO-raad de middelen bij leden int voor het Schoolleidersplatform. Ook gaven de leden akkoord op het voorstel dat Voion over 2022 de extra middelen voor een schoolleidersbeurs int. Sociale partners hebben aan de cao-tafel overeenstemming bereikt over de invoering van een schoolleidersbeurs, waarvoor jaarlijks € 8 miljoen beschikbaar is. Voion neemt de organisatie van deze schoolleidersbeurs op zich.

Benoemingen

De ALV bekrachtigde de voordracht van Annerieke van Grol, rectorbestuurder van SG Spieringshoek in Schiedam, als lid van het Algemeen bestuur van de VO-raad. Zij volgt Inge Sterenborg op.

Jan Paul Beekman, Mirjam Bunt en Chris Flikweert zijn herbenoemd als lid van de Ledenadviesraad.

In de Ledenadviesraad zijn vier vacatures ontstaan door het vertrek van Stella Efdé, Geert van Lonkhuyzen, Erika Diender en Ineke de Roo. Ter vervulling van deze vacatures stemde de ALV in met de benoeming van:

  • Annemarie Moons (voorzitter College van Bestuur Yuverta, categorie leden met meer dan 9000 leerlingen).
  • John Wieringa (voorzitter College van Bestuur van Stichting VO Eemsdelta, categorie leden tot 3500 leerlingen).
  • Tijmen Smit (vanaf 1-1-23 bestuurder van het Kalsbeek College, Woerden, categorie leden tot 3500 leerlingen).