Amersfoortse scholen nemen het roer over van de gemeente bij onderwijshuisvesting

28 maart 2019

De gemeente Amersfoort droeg op 27 maart 2019 de uitvoering van haar taken voor onderwijshuisvesting over aan 21 Amersfoortse schoolbesturen die samenwerken in twee coöperaties voor het primair en voortgezet onderwijs. Op 27 maart ondertekenden de partijen hiervoor een overeenkomst voor de komende veertig jaar. De scholen hebben samen ongeveer honderd schoolgebouwen.

De ondertekening is het resultaat van meer dan vijf jaar hard werken en overleggen met elkaar en met de gemeente. 'We hebben het elkaar soms lastig gemaakt', zegt rector Harko Boswijk van 't Atrium. Hij was de onafhankelijk voorzitter van het overleg van de schoolbesturen. 'Er waren momenten dat ik dacht dat de kans dat we hier uit zouden komen heel klein was.'

In de overeengekomen constructie blijft de gemeente economisch eigenaar en de scholen juridisch eigenaar en verschuift de uitvoering van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting naar de coöperaties, legt Ina Vogelzangs uit. Zij is lid van het college van bestuur van Onderwijsgroep Amersfoort en zit in beide coöperatiebesturen. 'We hebben in dit proces gefaseerd stappen gezet met alle partijen op basis van adviezen en second opinions van externe vastgoedexperts en accountants.'

De leerling moet er beter van worden

Sinds 2015 is Vogelzangs betrokken bij de samenwerking. De sleutel tot succes was volgens haar de focus op het grotere doel wat gemeente en scholen nastreven: de leerling moet er beter van worden. 'Dat vroeg van sommige scholen om consessies te doen wanneer er ook politieke keuzes gemaakt werden zoals het naar voren halen van vmbo-scholen. En het vroeg van de gemeente het lef om los te laten en te vertrouwen.' Schoolbesturen hebben jarenlang samen hard gewerkt om met de gemeente de nieuwe constructie en een verantwoordingsstructuur voor elkaar te krijgen. De coöperaties leggen elke vier jaar een gezamenlijk investeringsplan voor aan de gemeente en overleggen jaarlijks over de voortgang en verantwoorden zich eveneens jaarlijks met hun jaarverslag en jaarrekening. Onderwijswethouder Fatma Koşer Kaya is trots op wat er is bereikt: 'Het was een hels karwei. Er zijn veel obstakels overwonnen door voortdurend in gesprek te blijven met elkaar. Nu kunnen we vooruit kijken.'

ondertekening overeenkomstVlnr: notaris, Winfried Roelofs (namens PO), wethouder Fatma Koşer Kaya, Ina Vogelzangs

De onderwijswethouder heeft met de introductie van de coöperaties in principe geen zeggenschap meer over waar het geld aan wordt uitgegeven, maar blijft wel verantwoordelijk voor de veiligheid. Helemáál vrij zijn de scholen echter niet. Ze hebben samen een ranglijst opgesteld voor de komende 40 jaar. Hierin staat welke school wanneer aan de beurt is voor vernieuwbouw. Die lijst blijft de leidraad.