Arbeidsinspectie bezoekt scholen over werkdruk

07 februari 2023

De Nederlandse Arbeidsinspectie zal dit jaar ongeveer 40 scholen in het voortgezet onderwijs inspecteren. Het doel van deze inspecties is om zicht te krijgen op wat werkgevers in het voortgezet onderwijs doen om de ervaren werkdruk van docenten structureel te verminderen.

Tijdens deze inspecties wordt onderzocht welke risico’s er door de scholen zelf zijn geïnventariseerd en welke maatregelen genomen zijn om werkdruk zoveel mogelijk te beheersen.

Er zal bij de inspectie niet alleen gekeken worden of er voldaan wordt aan de normen die voortvloeien uit de arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving maar ook in hoeverre de getroffen maatregelen tot positieve resultaten hebben geleid. De maatregelen die een goed resultaat hebben opgeleverd, kunnen (geanonimiseerd) dienen als voorbeeld voor andere scholen.

Binnenkort ontvangen de scholen die in de steekproef vallen een brief van de Nederlandse arbeidsinspectie waarin de inspectie wordt aangekondigd. Binnen enkele weken na ontvangst van deze brief wordt contact gezocht om hierover afspraken te maken.