Behoeftepeiling gezamenlijk inkopen van leermiddelen

12 september 2019

SIVON inventariseert of scholen behoefte hebben aan het gezamenlijk inkopen van leermiddelen. De peiling verloopt via een vragenlijst die naar bestuurders wordt gestuurd. Op basis van de uitkomsten van deze peiling bekijkt SIVON of er voldoende animo is om gezamenlijk leermiddelen in te kopen en hoe we dat kunnen doen.

Waarom gezamenlijk leermiddelen inkopen?

De meeste aanbestedingen op scholen zijn gericht op het sluiten van een raamovereenkomst met een schoolleverancier of distributeur. Hiermee vindt er nog geen feitelijk aanschaf van leermiddelen plaats. Dat gebeurt daarna, meestal jaarlijks, door scholen afzonderlijk. In een raamovereenkomst worden afspraken gemaakt over:

  • de verwachte volumes aan leermiddelen, en een daarmee samenhangende korting
  • de aan leermiddelen gekoppelde dienstverlening, en een daarmee samenhangende opslag.
     

Door het generieke en flexibele karakter van de raamovereenkomst, kan deze door een groot aantal besturen tegelijk worden afgesloten.

Aanbesteding

In een gezamenlijke aanbesteding met meerdere leveranciers, wil SIVON een raamovereenkomst afsluiten waarin afspraken worden gemaakt over kortingen, dienstverlening etc. Individuele besturen kunnen op basis van de dienstverlening die zij willen afnemen, kiezen voor een van de leveranciers uit de raamovereenkomst.

Doelstelling van een gezamenlijke aanbesteding is om scholen te ontzorgen bij het inkoopproces. Daarnaast verwachten we dat door het bundelen van expertise en massa, scholen meer invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van de markt en zo passender voorwaarden kunnen krijgen.

Doe mee

Wat zijn de wensen van uw bestuur rondom het gezamenlijk aanbesteden? Laat het SIVON weten in de behoeftepeiling.

Meer informatie

Voor vragen kunnen schoolbesturen contact opnemen met: info@sivon.nl en 079 – 329 68 68