Bekostiging aangepast voor loon- en prijscompensatie

06 juli 2022

De (wijzigings)regeling voor de loon- en prijsbijstelling 2022 is op 1 juli 2022 gepubliceerd. De prijzen zijn verhoogd naar aanleiding van de kabinetsbijdrage voor loon- en prijsontwikkeling (voorjaarsnota).

De bedragen voor de kalenderjaren 2022 en 2023 in de Regeling bekostiging vo-scholen en samenwerkingsverbanden worden verhoogd met 3,29%. Daarnaast wordt er éénmalig 0,16% incidentele loonontwikkeling voor 2021 in de tarieven van 2022 verwerkt.  

Bij de verwerking van de kabinetsbijdrage voor loon- en prijsontwikkeling in de bedragen die in deze regeling zijn opgenomen, wordt een verhouding gehanteerd van 85 procent voor loonontwikkeling en 15 procent voor prijsontwikkeling. Het betekent dat de 0,16% incidentele loonontwikkeling een extra verhoging in de tarieven voor de basisbekostiging veroorzaakt van 0,16 x 85% = 0,136% tot een totaal van 3,43%.

De nieuwe bedragen voor de basisbekostiging zijn:

€ 234.952,53 voor de hoofdvestiging van een school
€ 117.476,26 voor de nevenvestiging(en) van een school
€    8.033,26
 
voor alle onderbouwleerlingen. En hetzelfde bedrag voor alle bovenbouw-leerlingen in het vwo, havo, mavo en de gemengde leerweg in het vmbo
€     9.450,90
 
voor alle leerlingen in het praktijkonderwijs. En hetzelfde bedrag voor bovenbouwleerlingen in het vbo.


Bovenstaande tarieven gelden ook voor 2023, uiteraard tot de volgende loon- en prijsbijstelling (voorjaar 2023).