Benchmark leerling- en oudertevredenheid beschikbaar in Vensters

07 oktober 2021

De benchmark 'Leerling- en Oudertevredenheid 2020-2021' is beschikbaar in Vensters. Scholen kunnen hun resultaten op dit vlak hiermee vergelijken met een landelijke benchmark per onderwijssoort. Ook kan met de resultaten een analyse worden gemaakt van de tevredenheid, het welbevinden en de veiligheidsbeleving en ervaring van de leerlingen op de eigen school. En kan de benchmark worden gepubliceerd op Scholen op de kaart, eventueel voorzien van een toelichting.

Op deze manier kan je als school ook ouders en andere geïnteresseerden informeren over de leerling- en oudertevredenheid. Deze indicatoren worden veel bezocht op Scholen op de kaart. Ook kan de Onderwijsinspectie Scholen op de kaart raadplegen om te zien hoe scholen vormgeven aan verantwoording rond deze thema’s. 

Het plaatsen van de benchmark op Scholen op de kaart gaat via de volgende stappen:
1. Log in met je account op mijn.vensters.nl;
2. Bekijk de resultaten van de onderzoeken van 2020-2021 in het voorbeeld;
3. Actualiseer de toelichting bij de resultaten en de benchmark;
4. Publiceer de indicator op Scholen op de kaart.

In november zal Vensters voor alle scholen die hun resultaten van de onderzoeken leerling- en oudertevredenheid eerder hebben gepubliceerd (zonder de benchmark nog), de benchmark automatisch publiceren op Scholen op de kaart. Deze scholen hoeven dus zelf niets meer te doen. 

Tevredenheidsonderzoeken weer af te nemen vanaf november

Vanaf 1 november tot en met 30 april biedt Vensters weer de mogelijkheid om nieuwe tevredenheidsonderzoeken af te nemen voor het schooljaar 2021-2022. Dit biedt zo ook de mogelijkheid om voor dit schooljaar te voldoen aan de wettelijke verplichting van de Monitoring Sociale Veiligheid (MSV). De inspectie zal dit jaar handhaven op de afname en resultaten van de monitoring op scholen. De resultaten kunt u na afname van het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen via Vensters doorsturen aan de inspectie. Houd de nieuwsbrief van Vensters in de gaten voor meer informatie over de start van de tevredenheidsonderzoeken 2021-2022.