‘Beroepsbeeld voor de leraar’ stelt ontwikkelperspectief centraal

25 januari 2018

De ontwikkelingsmogelijkheden van het beroep leraar meer zichtbaar maken en zo de aantrekkelijkheid van het vak versterken. Dat is de leidende gedachte achter de recent verschenen publicatie ‘Een Beroepsbeeld voor de leraar: over ontwikkelrichtingen en groei van leraren in het onderwijs’ .

De publicatie is tot stand gekomen na bijeenkomsten met leraren, lerarenopleiders en andere afgevaardigden uit de hele sector zoals schoolleiders en -bestuurders en beleidsmakers die met elkaar in gesprek gingen over het beroepsbeeld voor de leraar.

Download het 'Beroepsbeeld voor de leraar'

In de notitie schetsen de auteurs vier domeinen waarop een (beginnende) leraar zich verder kan ontwikkelen:

  • het ondersteunen van leren van leerlingen;
  • het ontwikkelen van onderwijs;
  • het organiseren van onderwijs;
  • het ondersteunen van het leren van collega’s.
     

Met de notitie willen de auteurs de sector handvatten bieden om gezamenlijk verdere stappen te zetten bij het versterken en aantrekkelijker maken van het beroep van leraar. 

Uitdagen en inspireren

Het beroepsbeeld is uitdrukkelijk geen blauwdruk of mal, zo schrijven de auteurs in de inleiding. “…Deze notitie moet uitdagen en inspireren tot verdere inkleuring op lokaal niveau, moet uitnodigen tot kritische bevraging, en tot het aanvullen of juist weglaten van elementen…”, aldus de schrijvers.