Beroepsgerichte profielvak vmbo dit jaar als schoolexamen

19 november 2020

Het beroepsgerichte profielvak in het vmbo zal dit jaar worden afgesloten met een schoolexamen in plaats van een centraal examen. Dat laat minister Slob op 20 november weten aan de Tweede Kamer. Door de vorm van het examen dit jaar op deze manier aan te passen, komt er meer flexibiliteit voor scholen om de afname op een gepast moment te plannen en onderdelen te spreiden. De complete set eindtermen voor het beroepsgerichte profielvak blijft verplicht, maar zal in het schoolexamen moeten worden getoetst.


Uit het onderzoek van Stichting Platforms Vmbo en de VO-raad onder leraren en leidinggevenden in het beroepsgericht vmbo blijkt dat de opgelopen achterstanden bij de beroepsgerichte vakken in het vmbo groot zijn. Veel vmbo-scholen hebben hun beroepsgerichte programma’s bovenbouw niet kunnen uitvoeren zoals ze dat gepland hadden. Meer dan de helft van de bevraagde docenten en leidinggevenden geeft aan dat alle of een aanzienlijk deel van de vierdejaars leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen een achterstand heeft. Op basis van de huidige situatie heeft een significant deel van de docenten twijfels over de haalbaarheid van het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe).


De VO-raad is blij met het besluit van de minister om het beroepsgericht profielvak dit jaar af te sluiten met een schoolexamen. Het is voor examenleerlingen in het beroepsgericht vmbo dit jaar de beste manier om goed voorbereid de overstap te kunnen maken naar het mbo, en zorgt voor een zorgvuldige afsluiting.

Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: “Het onderzoek laat zien dat als het cspe zoals gepland doorgang zou vinden, leerlingen de dupe zouden worden van de bijzondere situatie waarin we nog altijd verkeren. Dat moeten we voorkomen. Met deze aanpassing en in combinatie met de verruiming van de afnametermijn van examens in het vmbo, ontstaat er meer tijd om praktijklessen te plannen, kunnen de verschillende onderdelen van het examen gespreid worden en kunnen scholen examens inplannen op het moment dat leerlingen eraan toe zijn. Dit geeft de nodige lucht voor leerlingen en leraren.”

Examenmateriaal cspe beschikbaar voor scholen

Scholen kunnen voor de schoolexaminering gebruik maken van het examenmateriaal van het cspe, dat via het College voor Toetsen en Examens (CvTE) beschikbaar zal worden gesteld (zie handreiking hieronder). De VO-raad adviseert scholen om daar gebruik van te maken.


Duidelijkheid examinering avo-vakken

In de komende maand, in ieder geval voor de kerst, volgt duidelijkheid over de volle breedte van het eindexamen, de avo-vakken en het staatsexamen. Hierbij wil de minister informatie betrekken die op korte termijn beschikbaar komt uit de covid-19 monitor van de inspectie, de periodieke peiling onderwijscontinuïteit en de rapportage over de stand van zaken bij het meldpunt schoolsluiting van de inspectie. De VO-raad heeft erop aangedrongen zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen voor scholen maar vindt het ook belangrijk dat op deze manier zorgvuldig bekeken kan worden of aanpassingen, ook breder dan het beroepsgericht vmbo, nodig zijn.

Infographic Op Koers

(klik op de infographics voor grote afbeeldingen)

infographic 1 Op Koers

infographic 1 Op Koers