Besturen voortaan wettelijk verplicht om jaarverslag te publiceren

24 februari 2022

Schoolbesturen zijn voortaan wettelijk verplicht om hun jaarverslag te publiceren. Deze verplichting is een gevolg van de actualisering van de deugdelijkheidseisen voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Het jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) dient in ieder geval via de website van de onderwijsinstelling openbaar gemaakt te worden. Dat betekent ook dat de Onderwijsinspectie er voortaan toezicht op publicatie kan houden.

In het voortgezet onderwijs publiceren vrijwel alle besturen hun jaarverslag al. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor die de VO-raad uitvoert naar het naleven van de lidmaatschapseisen uit de code goed bestuur. Dat hebben de leden van de VO-raad namelijk met elkaar afgesproken in 2015, en vastgelegd als lidmaatschapseis in de code goed bestuur. Ook bij de actualisatie van de code in 2019 is deze eis blijven bestaan.

Besturen willen daarnaast ook op andere manieren proactief verantwoording afleggen, en doen dit op verschillende manieren. Zo heeft de VO-raad, samen met de PO-Raad, ook de benchmark PO&VO gelanceerd. Via deze website kunnen besturen, maar ook andere belanghebbenden, objectieve informatie over alle schoolbesturen in het po en vo, met elkaar vergelijken.