Bestuursrapporten Marktaandeel en Bestuursverslag beschikbaar in ManagementVenster

30 januari 2020

Vensters heeft de 1-oktobertelling verwerkt. De nieuwe gegevens zijn onder andere opgenomen in de diverse rapporten in uw ManagementVenster. Als schoolbestuurder kunt u de bestuursrapporten Marktaandeel en Bestuursverslag gebruiken bij het schrijven van uw bestuursverslag.

Rapport Marktaandeel

Het interactieve rapport Marktaandeel toont voor de scholen van het bestuur:

  • de toe- of afname van leerlingenaantallen per postcodegebied
  • de toe- of afname van het marktaandeel per postcodegebied
  • het marktaandeel van de afgelopen vijf jaar per gemeente
     

In het rapport kan op een interactieve kaart geselecteerd worden per gemeente, school/vestiging, onderwijssoort en leerjaar. Dit rapport is in combinatie met de prognoserapporten te gebruiken om inzicht te krijgen in gerealiseerde en toekomstige leerlingenaantallen.

Rapport Bestuursverslag

Het Bestuursverslag toont verschillende gegevens van uw bestuur en de scholen binnen uw bestuur. Deze informatie is te gebruiken in uw bestuursverslag. Het rapport toont onder andere informatie over het onderwijsaanbod, het aantal leerlingen, de examenresultaten en de waardering van uw leerlingen.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze rapporten of over Vensters? Neem contact op via vensters@vo-raad.nl.

Wat is Vensters?
Vensters helpt schoolbesturen en hun scholen om transparant te zijn en verantwoording af te leggen over hun onderwijs. In het programma vinden ze verschillende modules waarmee ze zelf de regie hebben op informatievoorziening en verantwoording. In het ManagementVenster staan voor schoolbesturen hun rapportages met sturingsinformatie op zowel school- als bestuursniveau. De rapportages zijn te gebruiken voor beleidsvorming, maar zijn ook geschikt om te delen met interne stakeholders zoals de medezeggenschapsraad of medewerkers.