Bibliotheek per juli 2022 gratis voor iedereen onder de 18 jaar

22 februari 2022

Vanaf 1 juli 2022 kan iedereen onder de 18 jaar in heel Nederland – dus ook op de BES-eilanden – gratis lid worden van de bibliotheek. De Eerste Kamer is op 22 februari akkoord gegaan met dit wetsvoorstel van het ministerie van OCW.

In de ‘Bibliotheekwet’ staat nu nog dat gemeenten een bijdrage kunnen vragen aan leden onder de 18 jaar. Het bedrag mag dan maximaal de helft zijn van wat een volwassene betaalt. In veel gemeenten is de bibliotheek al gratis voor de jeugd, maar in gemeenten waar dit nog niet het geval is, kunnen deze abonnementskosten een drempel zijn voor leerlingen om boeken te gaan lenen en lezen. Met de wetswijziging wordt deze drempel weggenomen. Vanaf 1 juli kan iedereen kosteloos gebruikmaken van wat de bibliotheek fysiek en online te bieden heeft: van boeken tot muziek, en van cursussen tot bijeenkomsten met andere (jonge) mensen.

De VO-raad ziet deze wetswijziging als een mooie stap, die scholen ook helpt in het realiseren van goed en effectief leesonderwijs. Scholen kunnen leerlingen zo makkelijker stimuleren om de bibliotheek te bezoeken, boeken te lenen en lezen en deel te nemen aan activiteiten daar, en dit een onderdeel maken van hun onderwijs.