Bonden en werkgevers roepen nieuw kabinet op tot Deltaplan Lerarentekort

05 december 2023

Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren moet het aanpakken van het lerarentekort de eerste prioriteit van het nieuwe kabinet zijn. Dit vereist een samenhangend plan om het vak van leraar en schoolleider aantrekkelijker te maken. Werkgevers- en werknemersorganisaties in het funderend onderwijs slaan de handen ineen en presenteren de belangrijkste bouwstenen voor een Deltaplan Lerarentekort .

Elk kind heeft recht op het best mogelijke onderwijs. Dit lukt alleen als we voldoende (bevoegde) leraren hebben die dit onderwijs kunnen geven. Het oplossen van het lerarentekort vergt een samenhangend plan over meerdere kabinetsperiodes heen, waarbij het cruciaal is dat politici dit plan ook op de lange termijn blijven steunen. Een plan dat het vak van leraar en schoolleiders aantrekkelijker maakt, door een goed salaris, goede en gezonde schoolgebouwen, voldoende tijd om als leraar en schoolleider je vak te beoefenen en je te professionaliseren en waarin autonomie van en vertrouwen in de leraar voorop staat.

De onderwijsorganisaties roepen de informateur en de onderhandelende partijen op om in het nieuwe regeerakkoord op te nemen dat er een Deltaplan voor het lerarentekort komt. Dit Deltaplan gaan wij als bonden en werkgevers samen met een nieuw kabinet verder uitwerken.

Ondertekenaars: Algemene Onderwijsbond (AOb); Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv); PO-Raad; VO-raad (incl. Schoolleiders VO); Academie & Vakvereniging Schoolleiders (AVS); Federatie Nederlandse Vakverenigingen (FNV); CNV Onderwijs.

De oproep wordt gesteund door onder meer: Vereniging Nederlandse Gemeenten, Jeugdzorg Nederland, LAKS, Stichting Platforms Vmbo, Sectorraad Praktijkonderwijs, Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (PVVVO), Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Vakcentrale voor professionals (VCP).

beeldmerk deltaplan