Brede coalitie slaat alarm: investeer snel in onderwijshuisvesting

29 september 2022

21 organisaties* waaronder de VO-raad roepen gezamenlijk het kabinet op om nu écht werk te maken van onderwijshuisvesting. In een manifest vragen we om een structurele jaarlijkse investering van 730 miljoen euro voor een integrale en programmatische aanpak van verouderde en slechte schoolgebouwen. De urgente oproep doen de partijen in aanloop naar het debat in de Tweede Kamer op 6 oktober 2022.

Al jaren blijkt uit verschillende onderzoeken - ook van meerdere ministeries - dat het slecht gesteld is met de Nederlandse onderwijshuisvesting. Dagelijks zit een groot deel van de 2,5 miljoen kinderen en 285.000 leraren, ondersteuners en schoolleiders in sterk verouderde, ongezonde en niet-duurzame schoolgebouwen. Gebouwen die ook nog eens ongeschikt zijn voor modern onderwijs waaraan iedereen kan deelnemen. Om aan alle maatschappelijke uitdagingen in het onderwijs te werken, zijn goede, gezonde en duurzame werk- en leerplekken essentieel. Met de benodigde structurele investeringen kunnen gemeenten en schoolbesturen goede en inclusieve schoolgebouwen realiseren.

De VO-raad verstuurde het manifest ook naar de Tweede Kamerleden van de commissie onderwijs samen met een brief waarin we pleiten voor zeven punten:

 1. Erkenning van de noodzakelijke inhaalslag en ruime betekenis van verouderde voorraad
  Belangrijk is dat er een inhaalslag wordt gemaakt in vernieuwing, waarbij voor ons de verouderde voorraad niet (alleen) gaat over de leeftijd van de gebouwen, maar over de gebouwen die het minst geschikt zijn voor het geven van goed onderwijs.
 2. Direct starten met de aanpak van extra schoolgebouwen op basis van al bestaande overzichten
  We moeten geen tijd verliezen met eerst een uitgebreide inventarisatie.
 3. Conform de aanbeveling in het IBO-rapport te investeren in het integraal op orde brengen van de verouderde voorraad
  Deze investeringen zijn noodzakelijk voor onderwijsfunctionaliteit, gezond binnenklimaat, inclusie en verduurzaming.
 4. Lokaal doen wat lokaal kan
  Alhoewel de wens van een op onderdelen centrale aanpak begrijpelijk is, vinden wij het cruciaal dat er op lokaal niveau draagvlak is. Ook vinden wij dat er goede aansluiting gevonden moet worden bij de lokale of regionale situatie.
 5. Eenduidige verantwoordelijkheden
  Het is belangrijk dat er een duidelijkere verdeling van de verantwoordelijkheden voor onderwijshuisvesting tussen gemeenten en schoolbesturen komt.
 6. Extra bekostiging door het Rijk
  Om te kunnen voldoen aan de huisvestingsopgave moet er extra worden geïnvesteerd, ook het IBO onderschrijft deze noodzaak. Extra geld is noodzakelijk om schoolbesturen en gemeenten de ambitie van goede en gezonde scholen te laten realiseren. De manier waarop het geld beschikbaar wordt gesteld hangt ook sterk samen met de mogelijke verdeling van de verantwoordelijkheden. Idealiter worden over verantwoordelijkheden en bestedingen van middelen in een Integraal Huisvestingsplan (IHP) afspraken gemaakt.
 7. Standaardisatie vanuit de praktijk
  Wij pleiten voor standaardisatie waarbij voldoende eigenheid bij individuele schoolgebouwen blijft en die niet van bovenaf wordt opgelegd.
   

* Het manifest is ondertekend door (op alfabetische volgorde):

Algemene Onderwijsbond (AOb)
Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)
Binnenklimaat Nederland
Bouwend Nederland
Bouwstenen voor Sociaal
Branchevereniging Kinderopvang
Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
CNV Onderwijs
Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv)
Ieder(in)
Jongpit
LAKS
Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs Huisvesting
Lerarencollectief
Ouders & Onderwijs
PO-Raad
Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs (sectorraad GO) 
Sectorraad Praktijkonderwijs (sectorraad Pro)
Techniek Nederland
Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO-Raad