Brede jongerencoalitie pleit voor maatregelen tegen kansenongelijkheid

12 maart 2019

Acht jongerenafdelingen van politieke partijen* en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) vragen de politiek maatregelen te nemen om kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs weg te nemen. Het samen opgestelde manifest werd op 11 maart 2019 aangeboden aan Tweede Kamerleden.

Het manifest telt acht punten:

  1. De vrijwillige ouderbijdrage moet vrijwillig zijn en mag niet tot uitsluiting leiden.
  2. Beperkte financiële mogelijkheden mogen leerlingen niet belemmeren om extra educatieve ondersteuning te ontvangen.
  3. De achtergrond van ouders mag geen rol spelen bij het middelbare schooladvies van leerlingen.
  4. Het is belangrijk dat ouders een goed beeld hebben van de ontwikkeling van en de kansen voor hun kind. Dit moet worden gestimuleerd door de school.
  5. De docent moet meer ruimte krijgen om aandacht te geven aan de individuele leerling.
  6. Er moet een grotere waardering komen voor het vmbo en praktijkonderwijs.
  7. Na het behalen van een middelbare school diploma mogen alleen objectieve maatstaven een rol spelen bij doorstroom naar andere onderwijsniveaus.
  8. De kleine school moet kunnen blijven bestaan.
     

Uitwerking manifest en gesprek VO-raad

Het LAKS werkt bovenstaande punten de komende periode nog verder uit. De VO-raad gaat daarna verder in gesprek met het LAKS.

*de mede-auteurs zijn de jongerenafdelingen Dwars (GroenLinks), Rood (SP), Perspectief (ChristenUnie), Jonge Democraten (D66), JoVD (VVD), PINK! (PvdD), Jonge Socialisten (PvdA) en CDJA (CDA).

het manifestBron afbeelding: Twitter @lisawesterveld