Brexit: wat moet u checken rond de uitwisseling van persoonsgegevens?

11 maart 2019

De Brexit-ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Zoals het er nu voor staat, zal het Verenigd Koninkrijk op 22 mei 2019 uit de Europese Unie stappen. Als het zover is dan kan dat ook gevolgen hebben voor Nederlandse scholen. Scholen kunnen bijvoorbeeld software of applicaties (apps) gebruiken waarbij gegevens in het Verenigd Koninkrijk worden opgeslagen.

Als het Verenigd Koninkrijk eind maart uit de EU stapt, dan is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet meer automatisch van toepassing. Er zijn twee mogelijkheden, namelijk een Brexit met en een Brexit zonder deal:

  • Als er een deal wordt gesloten, dan hoeft u als school niks te regelen. Dan zal de AVG namelijk in het Verenigd Koninkrijk worden gehanteerd tot 31 december 2020 en zal er na verloop van tijd een nieuwe (vervangende) privacywetgeving worden geïntroduceerd. 
  • Als er geen deal wordt gesloten dan is de AVG vanaf 22 mei niet meer van toepassing in het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor kan er anders worden omgegaan met de persoonsgegevens van uw leerlingen en werknemers die zijn opgeslagen op de Britse servers. In dat geval dient u duidelijke afspraken te maken met uw leverancier die gegevens opslaat in het VK over het uitwisselen van en omgaan met persoonsgegevens na 22 mei.


Nalopen of u gebruik maakt van dergelijke apps

Als u niet zeker weet of u als school gebruik maakt van software of apps die gegevens opslaan op Britse servers, dan moet u dat zelf controleren. Waar uw leveranciers persoonsgegevens opslaan vindt u terug in de verwerkersovereenkomsten die u met hen heeft afgesloten en in uw register van verwerkingen.