BSL-Ontwerptool: ondersteuning bij het ontwerp van een effectief inductiearrangement voor startende leraren

10 november 2021

Aan welke criteria voor een goede begeleiding van startende leraren voldoen we als school al en welke dienen verder te worden ontwikkeld? Een nieuw ontwikkelde ‘BSL-Ontwerptool’ biedt scholen middels een korte scan inzicht in deze vraag en handvatten op maat (kennisbank) om hier vervolgens mee aan de slag te gaan. Doel is om met behulp van de tool zo op elke school tot een effectief driejarig inductiearrangement voor startende leraren te komen.

De BSL-Ontwerptool is bedoeld voor betrokkenen bij het ontwikkelen, uitvoeren en verbeteren van inductiearrangementen voor startende leraren: begeleiders, (school)opleiders, leidinggevenden, HR-medewerkers en bestuurders. Ook ondersteunt de tool bij het bepalen van visie en beleid voor de begeleiding van startende leraren, en de juiste randvoorwaarden voor het goed organiseren ervan. 

De tool is ontwikkeld door de VO-raad in samenwerking met betrokkenen van het landelijke project 'Begeleiding Startende Leraren'.