‘Bundel kennis over leesonderwijs op één vindplaats’

14 april 2022

Er bestaat al een groot en divers aanbod aan initiatieven op het vlak van effectief leesonderwijs, maar dit aanbod is nog erg versnipperd te vinden en vindt mede daarom lang nog niet altijd zijn weg naar het klaslokaal. Dit concludeert het Expertisecentrum Nederlands, dat in opdracht van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs bestaande initiatieven op het vlak van leesonderwijs in kaart bracht. De belangrijkste aanbeveling is dan ook om tot één duidelijke vindplaats te komen waar onderwijsprofessionals en experts terecht kunnen voor kennisproducten (boeken, kwaliteitskaarten, podcasts etc.) en cursussen en trainingen rond dit thema.

Het Expertisecentrum Nederlands wil daarnaast meer kennis(producten) en verbetertrajecten ontwikkelen specifiek voor het voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs.  Voor alle initiatieven op het vlak van leesonderwijs zou daarnaast nader gekeken moeten worden in hoeverre ze evidence-based zijn. 

De Kennistafel Effectief Leesonderwijs zal deze bevindingen nader bespreken en meenemen in de ontwikkeling van verdere plannen en activiteiten.