Burgerschapsvorming niet van bovenaf opleggen

07 februari 2017

De PO-Raad en VO-raad vinden het niet passend dat de overheid gaat voorschrijven aan welke thema’s scholen aandacht moeten besteden tijdens burgerschapslessen. De sectororganisaties vinden dat de staatssecretaris met zijn reactie in de media op het rapport van de Onderwijsinspectie hierover geen recht doet aan de inzet van scholen en leraren op dit terrein. De sectororganisaties staan zeker open voor een gesprek over hoe burgerschapsvorming verder verbeterd kan worden. De onderwijssectoren voeren in een brede discussie het gesprek over het vernieuwen van het curriculum, ook wel Onderwijs2032 genoemd.

Scholen voldoen met het burgerschapsonderwijs aan de wet en hechten veel belang aan burgerschapsvorming, constateert de inspectie in haar rapport 'Burgerschap en maatschappelijke stage'. Zij doen dat op diverse manieren en vol passie. Staatssecretaris Dekker vindt echter dat de kwaliteit van burgerschapsonderwijs zich onvoldoende ontwikkelt. In een brief naar de Kamer kondigt hij daarom een wetsvoorstel aan dat scholen onder meer voorschrijft aan welke thema’s ze aandacht moeten besteden tijdens burgerschapslessen. Ook moet burgerschap een prominentere plek krijgen in het onderwijsaanbod.

Natuurlijk willen scholen in gesprek over verdere verbetering van de burgerschapsvorming, en moet wellicht beter zichtbaar gemaakt worden wat er al gebeurt. Het is een complex thema voor scholen om daar invulling aan te geven. Maar het heeft geen zin dat via langdurige wetgevingstrajecten te gaan regelen. En een kop in De Telegraaf die zegt dat scholen onderwijs geven zonder normen en waarden helpt daar zeker niet bij.

Burgerschap is een belangrijk onderwerp van gesprek in de discussie over de vernieuwing van het curriculum. In die discussie werkt het onderwijsveld met diverse andere partijen aan nieuwe, moderne kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Een gesprek over burgerschapsonderwijs als onderdeel van deze kerndoelen hoort hierin thuis en niet in een wetsvoorstel.

De kracht van ons onderwijssysteem is diversiteit. Het is aan scholen en leraren om invulling te geven aan burgerschapsvorming, een christelijke school doet dat anders dan een vrije school, en dat is prima.

Downloads

In de media

Luister naar de reactie van VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller op BNR Nieuwsradio op het rapport van de inspectie en het wetsvoorstel van Dekker over burgerschapsonderwijs

En zie daarnaast het Telegraaf-artikel 'Klap in gezicht voor leraren', waarin een aantal mensen uit het veld en van onderwijsorganisaties reageren op het wetsvoorstel van Dekker.