Bussemaker: scholen potten geen geld op

05 februari 2014

Scholen potten geen geld op, ook niet die in het vo. Dat zegt minister Bussemaker in antwoord op Kamervragen. De vragen waren gesteld naar aanleiding van een bericht van de Algemene Onderwijsbond dat onderwijsinstellingen in 2012 ruim 300 miljoen hebben overgehouden.

De minister zegt in haar antwoorden onder meer: ‘Een incidenteel positief resultaat betekent niet per definitie dat de sectoren geld overhouden. Voor een prudent financieel beleid is het zaak om op de lange termijn naar evenwicht te streven. Dit sluit aan bij de bevindingen van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstelling.’

De VO-raad is blij met de terechte nuancering van het beeld dat scholen geld zouden oppotten. Scholen hebben scherpe keuzes moeten maken waardoor zij gemiddeld genomen uitkomen met de bekostiging. Daar komt bij dat pas laat in 2012 duidelijk was hoeveel personele en materiële bekostiging VO-scholen zouden ontvangen. Eén van de structurele problemen waar scholen bij hun financiële beleid mee kampen, is het gegeven dat pas in de loop van een jaar duidelijk wordt hoeveel zij aan reguliere en soms ook incidentele bekostiging ontvangen. Ook heeft OCW in 2013 nog in december een bedrag van 282 miljoen euro naar de scholen overgemaakt. Besturen hebben hier in 2013, bijvoorbeeld bij het behouden van banen, geen rekening mee kunnen houden en dit draagt ook bij aan een vertekend beeld van de financiële situatie van scholen.