Cao-akkoord nog niet in zicht

11 december 2019

De onderhandelingen over een nieuwe CAO VO zitten in een moeizame fase. In het formele overleg op 10 december 2019 is vastgesteld dat de verschillen te groot zijn om nog voor de kerstvakantie tot een cao-akkoord te komen.

In de komende periode hebben cao-partijen contact om te kijken of de verschillen overbrugbaar zijn. Het formele overleg wordt in januari voortgezet.

De onderhandelingen gaan over een divers palet aan onderwerpen. In de laatste besprekingen zijn, naast loon, onder meer het taakbeleid, besteding en procedure van de 150 miljoen uit het Convenant werkdrukverlichting en personeelstekorten, de ketenbepaling en de beschikbaarheidstabel aan de orde gekomen. Andere belangrijke thema’s zijn de normalisering rechtspositie ambtenaren, schoolleiders en het persoonlijk budget.