Cao-onderhandelingen vorderen gestaag

03 juli 2024

Op 6 juni zijn de onderhandelingen gestart met het uitwisselen van de wederzijdse inzetbrieven. Inmiddels zijn cao-partijen een paar overlegronden verder waarin vooral is gesproken over werkdrukverlichting, het professionele gesprek en de stagevergoedingen. Eind volgende week is het laatste overleg voor de vakantie, waarna de onderhandelingen in september een vervolg krijgen. Partijen streven naar een cao-akkoord voor 1 oktober 2024. Op die datum loopt de huidige cao af.

Naast bovengenoemde onderwerpen komen ook de andere in de inzetbrieven opgenomen voorstellen op tafel. Het gaat dan onder meer over sociale zekerheid en natuurlijk over loon. Een ander – voor de VO-raad belangrijk –aandachtspunt betreft de uitvoering en dan vooral het voorkomen van nieuwe cao-maatregelen die de uitvoeringspraktijk verder compliceert.

Stagevergoedingen

De VO-raad heeft de vergoedingsregeling voor stagiaires, zoals die is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 30 mei jongstleden, ingebracht in de onderhandelingen. De bonden staan positief tegenover zo’n regeling maar willen ruimte houden om zelf nog met aanpassingen te komen en benadrukken pas in te kunnen stemmen als er over alle afspraken een cao-akkoord is.