CAO VO 2018-2019 beschikbaar

01 augustus 2018

De teksten van de CAO VO 2018-2019 zijn (digitaal) beschikbaar.Het gedrukte CAO-boekje is nog niet beschikbaar. Dit volgt zo spoedig mogelijk.

De teksten zijn de uitwerking van het onderhandelaarsakkoord dat de VO-raad en onderwijsvakbonden op 12 juni sloten. De afspraken uit de CAO VO 2018-2019 gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2018. De cao loopt tot 1 oktober 2019.