CAOP gaat medezeggenschapsraden ondersteunen

08 juli 2020

Medezeggenschapsraden, bestuurders en schoolleiders in het funderend onderwijs konden tot april 2020 via het project ‘Versterking medezeggenschap’ ondersteuning krijgen op het vlak van medezeggenschap. Vanaf het nieuwe schooljaar is deze ondersteuning uitbesteed aan het CAOP. Dit heeft het ministerie van OCW bekendgemaakt.

Het CAOP gaat zich eerst richten op het borgen en waar mogelijk verder uitbouwen van het reeds ontwikkelde ondersteuningsaanbod. Vervolgens wordt het aanbod ook uitgebreid op basis van de behoefte van medezeggenschapsraden en ontwikkelingen die op de medezeggenschap van invloed zijn. Het CAOP werkt hierbij samen met de betrokken veldpartijen.

De nieuwe ondersteuning zal in ieder geval bestaan uit het:

  • vormen van een community rond medezeggenschapsraden;
  • bekijken of het bestaande scholings- en ondersteuningsaanbod voldoet;
  • upgraden en uitbreiden van de bestaande website infowms.nl.