Centrale examens: adviestabel 2023 eerste en tweede correctie gereed

14 februari 2023

De VO-raad en Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) publiceren de adviestabel 'Opsturen examenwerk naar eerste en tweede corrector 2023’. Dit is vooruitlopend op de publicatie van de Protocollen Centrale Examens 2023 (eind maart).

In de adviestabel 'Opsturen examenwerk naar eerste en tweede corrector 2023’ staan voor het eerste tijdvak per vak en examen de dagen aangegeven waarop de examens binnen zouden moeten zijn bij de tweede corrector en weer retour bij de eerste corrector. Op deze manier hebben beiden voldoende tijd hebben voor het correctiewerk. De tabel is opgesteld met de verschillende vakverenigingen.

Gebruik ervan wordt, net als voorgaande jaren, ten zeerste aanbevolen.

De adviestabel zal ook worden opgenomen in de Protocollen CE versie 2023. In die Protocollen CE 2023 zal er extra aandacht zijn voor het scannen / kopiëren van examenwerk en voor het verzendproces.

Nadere informatie over het verzenden per post is al te vinden op de website van PostNL.

We hopen dat zowel de adviestabel als de informatie over het verzenden per post behulpzaam zijn bij de organisatie op school van de centrale examens.