Checklist LOB aangevuld met ondersteuningsaanbod

06 september 2023

De bestaande checklist LOB – die scholen een beeld geeft van waar ze staan op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding – is recentelijk uitgebreid met verwijzingen naar ondersteuningsaanbod.

De checklist LOB is in april 2022 opgesteld door de VO-raad, LAKS en BiOND. Op deze checklist - gebaseerd op de Kwaliteitsagenda LOB - kun je afvinken hoe ver je als school bent op het gebied van LOB-beleid, LOB-activiteiten en kwaliteitsbewaking. De checklist kan een vertrekpunt zijn om binnen de school het gesprek aan te gaan: waar maken we al werk van en hoe kunnen we nog verder aan de slag met LOB? 

Op het vlak van  LOB is voor scholen een ruim aanbod aan ondersteuning beschikbaar, bestaande uit bijvoorbeeld handreikingen, tools, trainingen en praktijkvoorbeelden. In de checklist zijn nu verwijzingen naar ondersteuningsaanbod toegevoegd. Scholen die concluderen dat ze op een bepaald punt nog stappen willen zetten, komen zo direct bij voor hen relevant aanbod terecht om hiermee aan de slag te gaan.

 

Checklist LOB van LAKS
LAKS heeft daarnaast in 2022 een LOB-checklist speciaal voor leerlingen ontwikkeld, die is afgeleid van de checklist LOB voor scholen. Ook deze checklist is geactualiseerd. Samen bieden de twee checklists een mooi vertrekpunt om binnen de school het gesprek aan te gaan over het LOB-beleid en hoe hier nog verder werk gemaakt van kan worden. 

 

Expertisepunt LOB

Voor meer informatie en ondersteuning op het gebied van LOB verwijzen we naar het Expertisepunt LOB en BiOND..