Cijfer rekentoets telt ook voor vwo niet meer mee

15 december 2017

Het cijfer voor de rekentoets telt al dit schooljaar niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma. De ministerraad heeft op 15 december 2017 ingestemd met dit voorstel van Minister Slob.

De VO-raad heeft zich veelvuldig uitgesproken tegen de rekentoets als voorwaarde voor het behalen van het examen en is blij te horen dat de rekentoets ook voor vwo’ers vanaf nu niet meer geldt. De rekentoets telde al niet mee voor het vmbo- en havodiploma. In de brief van Minister Slob aan scholen staat de gedetailleerde informatie over wat er gaat gelden.

In de Kamerbrief over de rekentoets en in de brief aan de scholen is aangegeven wat gaat gelden in schooljaar 2017-2018. Voor alle vwo-eindexamenkandidaten gaan de volgende regels gelden:

  • De rekentoets wordt afgenomen maar het cijfer telt niet meer mee voor het behalen van het diploma; 
  • Ook telt het cijfer op de rekentoets niet meer mee voor het judicium cum laude, tenzij het cijfer positief begunstigend is voor het behalen hiervan. Leerlingen kunnen in dat geval het cijfer alsnog betrekken bij de bepaling van het judicium cum laude. Deze mogelijkheid geldt alleen dit schooljaar; 
  • Het cijfer wordt vermeld op de cijferlijst;
  • Het aantal mogelijkheden om de rekentoets af te leggen blijft gelijk. De extra afname dag, met versnelde normering, komt te vervallen.
     

Lees de brief aan de scholen. 

Beter rekenonderwijs blijft nodig

Aandacht voor beter rekenonderwijs blijft nodig, vinden zowel de VO-raad als de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW). De NVvW ontwikkelt in overleg met het ministerie een alternatief voor de rekentoets.  Rekenonderwijs is een belangrijk onderdeel in de gewenste curriculumherziening waar curriculum.nu zich voor inzet.