Co-Teach informaticaonderwijs voor meer leerlingen

06 december 2020

De VSNU, NLdigital en de VO-raad bundelen de krachten in het pilotproject Co-Teach Informatica. In het project ontwikkelen enthousiaste IT-professionals projectonderwijs dat aansluit op hun expertise, samen met bevoegde leraren en vakdidactici. Het doel is dat in 2023 minstens 3.000 leerlingen extra het vak Informatica volgen.

In dit pilotproject dat januari 2021 van start gaat, krijgen middelbare scholen de kans informatica aan te bieden door een combinatie van projectonderwijs door IT-professionals en een solide online leerlijn ontwikkeld door en begeleid vanuit universitaire lerarenopleidingen. In de pilot participeren drie universitaire lerarenopleidingen van Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht en Universiteit Twente. Zij werken gedurende de pilot samen met negen middelbare scholen in deze regio’s en IT-professionals.

Deelname aan Co-Teach Informatica moet het voor alle middelbare scholen mogelijk maken om het vak Informatica aan te bieden, ook als er (nog) geen bevoegde leraar informatica is. De school zet dan een anders-bevoegde leraar in om de IT-expert te begeleiden.

De pilot loopt tot 2023. In de jaren tussen 2021 en 2023 kan jaarlijks een beperkt aantal scholen aansluiten zodat het project duurzaam opgeschaald kan worden. Interesse? Op www.co-teach.nl is meer informatie te vinden.

Bekijk de video 'Co-Teach Informatica'