Coalitie Welbevinden bundelt kennis en expertise rondom welbevinden jeugd

18 mei 2022

Het welbevinden van kinderen en jongeren staat volop in de belangstelling. Mede door corona kwam dit in de afgelopen twee jaar (verder) onder druk te staan. Experts van verschillende kenniscentra en initiatieven rondom jeugd, gezondheid en welbevinden hebben hun kennis, expertise en krachten gebundeld om gezamenlijk onder meer scholen te kunnen ondersteunen bij het bevorderen van welbevinden van leerlingen.

In de coalitie Welbevinden werken deskundigen van het Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut, Pharos, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, de sectie schoolpsychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen en de Gezonde School samen. Directe aanleiding was de behoefte in coronatijd aan goede informatie over hoe scholen welbevinden kunnen bevorderen.

Als er één boodschap is die de coalitie graag wil laten landen dan is het dat je het welbevinden van jongeren niet bevordert door in te zetten op losse interventies, maar juist als je op verschillende manieren en met verschillende strategieën in samenhang eraan werkt. Daarbij gaat het ook om positief en preventief jeugdbeleid en de verbinding met cultuur, sport en vrije tijd. Ook is er aandacht nodig voor de samenwerking met gezinnen.

Kennisplein Welbevinden

Op verzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), heeft de coalitie kennis rond zes thema’s over welbevinden op en rond school bijeengebracht. Deze kennis is te raadplegen op het Kennisplein 'Welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling' op Onderwijskennis.nl. 


Onderzoek is duidelijk over de onderlinge relatie tussen welbevinden en onderwijs: goed in je vel zitten bevordert het leren en ontwikkelen en goed onderwijs stimuleert op zijn beurt weer het welbevinden van leerlingen. De verschillende bijdragen van de coalitiepartners op het Kennisplein laten zien hoe aandacht voor de zes thema’s -sociaal-emotionele ontwikkeling, het welbevinden van schoolpersoneel, het pedagogisch school- en klasklimaat, pedagogisch schoolklimaat / schoolbeleid / monitoring, de omgeving van de school en partnerschap met ouders - bijdraagt aan het welbevinden van leerlingen.   

Samenwerken werkt

Met de samenwerking wil de coalitie onder het mom van practice what you preach ook laten zien dat gelijkwaardig samenwerken, echt werkt. Zo wordt voorkomen dat kennis het veld versnipperd bereikt, terwijl je tegelijkertijd meerwaarde creëert, omdat je kennis veel meer in samenhang kunt uitleggen. Dat het dan in de samenwerking soms kan schuren, hoort erbij. Dat is ook wat scholen, gemeenten, partners die met dit thema bezig zijn, kunnen ervaren. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar het kan het resultaat juist ook sterker maken. 

Samen blijven optrekken

Het streven van de coalitie is om samen te blijven optrekken rondom relevante vragen rondom welbevinden. De coalitie hoopt dat de kennis inspireert tot duurzaam handelen, niet tot quick wins. ‘Echt nadenken over hoe je samen met partners vanuit een goede analyse van wat er speelt, duurzaam stappen zet.’ 

Eerder werkte de coalitie welbevinden mee aan praktijkkaarten voor het werkveld en informatie op de website van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).