Collectieve korting voor leden VO-raad op basiszorgverzekering OHRA vanaf 2020 omlaag

13 november 2019

Alle medewerkers van scholen die lid zijn van de VO-raad - en hun gezinsleden - kunnen gebruikmaken van een collectieve korting op schadeverzekeringen van OHRA. Hieronder valt ook de zorgverzekering. Vanaf 1 januari 2020 wordt de aangeboden korting op de basiszorgverzekering verlaagd van 8,8% naar 4%.

Reden hiervoor is een wijziging in de regelgeving binnen de Zorgverzekeringswet. Met deze wijziging wordt vanaf volgend jaar de wettelijk toegestane korting over de premie van de basisverzekering gehalveerd van 10% naar 5%. Daarom biedt OHRA de VO-raad vanaf 1 januari 2020 nog een - naar beneden afgerond - kortingspercentage van 4% over de premie van de basisverzekering. De kortingen over de aanvullende verzekeringen blijven ongewijzigd.

Aanvullende zorginhoudelijke afspraken

Om een korting op de basisverzekering te kunnen bieden, heeft OHRA ook de plicht om zorginhoudelijke afspraken te maken met als doel de zorgconsumptie op de basiszorgverzekering te verminderen. In dit document vindt u de extra klantvoordelen en diensten die OHRA hiervoor vanaf 1 januari a.s. toevoegt aan het zorgverzekeringspakket.

Meer informatie over de collectieve zorgverzekering OHRA 2020 en de overige collectieve schadeverzekeringen vindt u via de website van OHRA

Meld bij al uw contacten met OHRA uw collectiviteitnummer 1017.