College Rechten van de Mens analyseert knelpunten inclusief onderwijs

06 december 2017

De uitdagingen voor mensen met een beperking in het onderwijs zijn groot. Kinderen met een beperking lopen zowel in het speciaal als in het regulier onderwijs tegen knelpunten aan. Een reguliere school kan niet altijd voldoende ondersteuning bieden en/of de aanpassingen om dit wel te kunnen, zijn onevenredig belastend voor de school. Veel docenten voelen zich ook handelingsverlegen. Dat blijkt uit het rapport VN-verdrag handicap in Nederland 2017 van het College voor de Rechten van de Mens.

Lees het rapport 'VN-verdrag Handicap in Nederland 2017'

Door de Wet passend onderwijs proberen veel scholen inclusief onderwijs te organiseren. Dat gaat in een aantal gevallen al redelijk. Het onderwijs kan dit echter niet alleen; hier is vaak ondersteuning vanuit jeugdzorg en de gemeente nodig.

De beweging richting zogenaamde onderwijs-zorg-arrangementen is ingezet waarbij de VO-raad spreekt met de andere onderwijsraden, de VNG, de betrokken ministeries en de jeugdhulpverleningsorganisaties om stappen te zetten naar inclusiever onderwijs. Uitgangspunt daarbij is dat volledig inclusief onderwijs niet in het belang van alle leerlingen is. Er zal een groep leerlingen blijven die het best gedijt in een speciale setting.