Commissie onderwijs verklaart (maar) drie onderwerpen controversieel

07 september 2023

Tijdens een extra procedurevergadering van de vaste Kamercommissie Onderwijs op 6 september 2023 zijn er van de ruim honderd voorliggende dossiers uiteindelijk drie onderwerpen controversieel verklaard. Dat betekent dat deze drie onderwerpen gedurende de demissionaire status van het kabinet niet behandeld zullen worden in de kamer, tenzij de kamer er opnieuw over besluit.

De dossiers en brieven die de commissie onderwijs in de Tweede Kamer niet behandelt met dit kabinet zijn:
 

  • Een aantal brieven over Toezicht informeel onderwijs
  • Toekomst bindend studieadvies
  • Archiefwet 2021

 
De VO-raad is blij dat een aantal belangrijke dossiers niet blijven liggen zoals de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting en digitaliseren in het funderend onderwijs.

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar enkele onderwerpen ook raken aan het onderwijs, heeft geen enkel onderwerp controversieel verklaard.

Overigens moet de Kamer nog stemmen over de lijst van onderwerpen die de commissies controversieel willen verklaren, dit gebeurt komende dinsdag 12 september. Normaliter verandert er hierdoor weinig aan de lijst.