Conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid gereed

07 maart 2024

De allereerste conceptkerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid zijn in ontvangst genomen door minister Paul. Lang was voor scholen onduidelijk wat deze leergebieden inhouden. De VO-raad vindt het daarom goed nieuws dat scholen nu handvatten krijgen aangereikt en dat een volgende stap wordt gezet richting een samenhangend curriculum.

 

Ruimte voor schooleigen visie 

Belangrijk uitgangspunt in de ontwikkeling van de conceptkerndoelen is dat er voldoende ruimte moet zijn voor scholen om vanuit de eigen visie de vertaalslag te maken van de kerndoelen naar de praktijk. De conceptkerndoelen zijn daarom zo beschreven dat de kern van het leergebied is vastgesteld, zonder te voorschrijvend of normatief te zijn. En dat kan niet zonder de andere leergebieden: daar krijgen burgerschap en digitale geletterdheid betekenis en invulling. Zo is burgerschap nauw verbonden met het leergebied mens en maatschappij of het leren discussiëren bij Nederlands. Digitale geletterdheid komt voor in alle leergebieden, bijvoorbeeld bij het zoeken van betrouwbare informatie, omgang met digitale media en technologie en communicatie via digitale kanalen.

Hoe verder?

Na de zomer van 2024 onderzoekt SLO in samenwerking met scholen hoe de conceptkerndoelen werken in de praktijk en wat de onderwijssector nodig heeft om deze nieuwe kerndoelen te kunnen invoeren. Met de opgehaalde feedback worden de conceptkerndoelen aangescherpt, waarna het wetgevingstraject en de politieke besluitvorming moet gaan plaatsvinden. De komende tijd worden daarnaast ook actuele leerlijnen en andere ondersteunende materialen ontwikkeld.

Zie ook het bericht op de website van SLO.
 

Conceptkerndoelen beproeven? 
Is jouw school geïnteresseerd om de conceptkerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid te beproeven in de praktijk? Mail dan naar actualisatiebeproeven@slo.nl.