Coöperatie van scholen helpt elkaar met ICT-zaken

07 december 2017

Veel scholen hebben beperkte expertise in huis om een gedegen keuze te maken over de inkoop van ict-voorzieningen zoals een veilige en snelle internetaansluiting, bescherming van (persoons)gegevens en wifi. Hiervoor richten 24 schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs in december 2017 een coöperatie op. Daarin bundelen zij hun krachten om goede ict-voorzieningen beschikbaar te maken voor scholen.

Aanbod voor scholen

Als de coöperatie in januari 2018 officieel van start gaat, richt het zich op een breed aanbod van ict-producten en -diensten. Het eerste aanbod omvat de verbinding met internet (connectiviteit), wifi en informatiebeveiligingsdiensten. Ook onderzoekt de coöperatie of op korte termijn een collectieve ondersteuning kan komen om scholen te helpen maatregelen te nemen om te voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), bijvoorbeeld door collectieve inkoop van de Functionaris Gegevensbescherming. Samenwerking op het gebied van digitaal leermateriaal, cloudtoepassingen, software en devices wordt verkend.

Leden krijgen een basispakket van generieke diensten zoals kennis over inkoop en ict, advies en benchmarkinformatie. De lidmaatschapstarieven zijn per bestuur: 1.000 euro voor besturen met 1.000 leerlingen of minder, 2.800 euro voor besturen met meer dan 1.000 leerlingen.

Wat levert de coöperatie concreet op?

  • Kennisvoordeel: Kennis wordt gebundeld en onafhankelijk beschikbaar gemaakt waardoor scholen betere afwegingen kunnen maken op basis van een beter passend aanbod. Hiervoor hoeven scholen minder specialistische expertise in te huren.
  • Procesvoordeel: Een gezamenlijk inkoopproces wordt beter en goedkoper door bundeling. Het lidmaatschap geeft toegang tot standaard contracten, daarnaast hoeven scholen niet zelf meer aan te besteden.
  • Schaalvoordeel: Op een plek kennis organiseren is efficiënter en goedkoper. Bundeling levert grotere vraagmacht op en maakt het mogelijk de balans tussen vraag en aanbod te verbeteren.
     

Organisatie van de coöperatie

Het uitgangspunt van de coöperatie is 'Voor en door schoolbesturen'. Het bestuur wordt gevormd door 5 schoolbestuurders. Een ledenraad is het hoogste orgaan.

Bekijk de coöperatiepresentatie van schoolbestuurder Huub van Blijswijk van Stichting Boor zoals gegeven op de Algemene Ledenvergadering van de VO-raad op 30 november 2017 in Vianen. 

Meer informatie over de coöperatie is te lezen op ictcooperatie.nl. Scholen kunnen ook contact opnemen via p.nederkoorn@kennisnet.nl.