Curriculumcommissie adviseert over systeem voor periodieke curriculumbijstelling

13 juli 2022

De wetenschappelijke curriculumcommissie heeft een advies uitgebracht over de inrichting van een systeem voor periodiek curriculumonderhoud voor het funderend onderwijs. Het dient als tussenstap om te komen tot een wetsvoorstel waarmee curriculumbijstelling in de toekomst voorspelbaar is en als vanzelfsprekend wordt uitgevoerd. Deze week stuurde minister Wiersma dit vierde tussenadvies ‘Structuur en regelmaat’ aan de Tweede Kamer.

De minister heeft om dit advies verzocht omdat herzieningen van het curriculum in het funderend onderwijs tot nu toe te traag gaan en te incidenteel worden uitgevoerd. Dit komt uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede. Er moet daarom een verbeterde aanpak komen om periodiek curriculumonderhoud meer gestructureerd te laten plaatsvinden.

Over het adviesrapport worden gesprekken gevoerd met leraren, schoolleiders en andere belanghebbenden die een rol spelen in het proces van curriculumonderhoud, waarna de minister kort na de zomer een voorstel voor wettelijke verankering van periodiek curriculumonderhoud in het funderend onderwijs, aan de Kamer zal sturen.