Daling onbevoegdheidscijfers zet door

09 februari 2017

Het percentage onbevoegd gegeven lessen is met 0,5 procentpunt gedaald naar 5,1 procent. Dat blijkt uit het IPTO-rapport Bevoegdheden en vakken in het vo. Een opvallende bevinding uit het onderzoek is dat lessen die onbevoegd worden gegeven, vaak worden gegeven door een leraar met een andere bevoegdheid.

Daling door gezamenlijke aanpak

Uit de laatste IPTO-rapportage lijkt zich inmiddels een bredere trend af te tekenen: de verdere daling van het aantal onbevoegd gegeven lessen in het vo zet zich door. Staatssecretaris Dekker schrijft de daling van het aantal onbevoegd gegeven lessen toe aan het samen met de VO-raad, Vereniging Hogescholen, VSNU en Onderwijscoöperatie opgestelde plan van aanpak. De afname van het aantal onbevoegd gegeven lessen maakt duidelijk dat besturen en scholen werk maken van de aanpak van onbevoegdheid.

De bevoegdheidscijfers kwamen ook aan de orde in het kamerdebat op 8 februari 2017 over de Lerarenagenda van OCW. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker gebruikten het debat vooral om positieve ontwikkelingen ten aanzien van het opleiden en professionaliseren van leraren te benadrukken. De Kamer nam op diverse terreinen vast een voorschot op de aanstaande verkiezingen.

Vorderingen van vaardigheden leraren blijven achter

Aandacht was er in het debat ook voor ‘achterblijvende vorderingen’ ten aanzien van de differentiatie-, ict- en e-didactische vaardigheden van leraren, waarover ook afspraken zijn gemaakt in het Sectorakkoord VO. Dekker gaf aan met de sectorraden en de Inspectie in gesprek te zijn over de achtergronden en mogelijke oorzaken daarvan, en medio 2017 te berichten over deze evaluatie, inclusief mogelijke verbeteracties en aanpassingen.

Zij-instromers makkelijker aan de slag

In het debat zegde Bussemaker toe manieren te laten onderzoeken om het voor zij-instromers makkelijker te maken in het onderwijs te gaan werken.