De leerling over leren in coronatijd

20 oktober 2020

Femke Geijsel, Kim Höppener en Math van Loo ontwikkelden tijdens de periode dat schoolgebouwen gesloten waren vanwege covid-19 een vragenlijst voor leerlingen in het voortgezet onderwijs over de invloed van afstandsonderwijs op hun leermotivatie. Via een enquêtetool was deze lijst beschikbaar voor alle scholen.

Tussen 18 mei en 12 juli hebben bijna 22.000 leerlingen de vragenlijst ingevuld. Het gaat om leerlingen uit alle opleidingstypen, in regulier en particulier onderwijs. Het onderzoek richtte zich niet op de (cognitieve) prestaties, maar op de leermotivatie van leerlingen en de betekenis van de vormgeving van afstandsonderwijs en de leeromgeving thuis voor die motivatie. Wat was behulpzaam en wat niet? Wat is volgens leerlingen nodig om thuis goed onderwijs te kunnen volgen? Welk beeld volgt hieruit waar we bij de afwegingen, nu en in de toekomst, rekening mee kunnen houden? 

In opdracht van de VO-raad zijn analyses gemaakt waardoor de hele sector vruchten kan plukken van dit onderzoek. De eerste resultaten en uitleg over het onderzoek zijn gepubliceerd in het artikel De leerling over leren in coronatijd: kwaliteit van leermotivatie onderzocht. De volledige onderzoeksrapportage wordt voor het eind van het jaar gepubliceerd via de website vantwaalftotachttien.nl.