Deadline voor aanmelding bij het vervolgonderwijs wordt verschoven

20 maart 2020

Iedereen die na de zomer wil starten met een vervolgopleiding in het mbo, hbo of op de universiteit, krijgt een maand extra tijd om zich aan te melden. Dit blijkt uit twee brieven van minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer. De verschuiving geeft leerlingen meer tijd en ruimte voor oriëntatie op een vervolgopleiding.

Voor vmbo-leerlingen betekent dit dat zij zich voor 1 mei 2020 moeten aanmelden om toelatingsrecht te hebben tot de mbo-opleiding (was 1 april).

Havisten en vwo’ers kunnen zich tot 1 juni 2020 aanmelden voor een vervolgopleiding in het hbo of op de universiteit (was 1 mei). Bij tijdige aanmelding voor 1 mei behouden zij het recht op een studiekeuzecheck. Waar mogelijk spannen universiteiten zich in om de studiekeuzecheck ook aan latere aanmelders aan te bieden. De deadline voor de afronding van de selectieprocedures in het hoger onderwijs wordt opgeschoven van 15 april naar uiterlijk 15 juni.