Dekkingsgraad ABP onder druk, kans op verlaging pensioenen neemt toe

18 juli 2019

De financiële positie van ABP is in het tweede kwartaal als gevolg van de dalende rente verslechterd. De actuele dekkingsgraad (= verhouding tussen de pensioenverplichting en beleggingen) is in het tweede kwartaal gedaald van 99% naar 95,3%. Het positieve rendement op de beleggingen kon deze daling niet voorkomen. Door de daling van de rente zijn de verplichtingen harder gestegen dan de beleggingen hebben opgeleverd.

Gevolgen lage dekkingsgraad op de pensioenen

Voor 2019 heeft de gedaalde dekkingsgraad geen gevolg en blijven de pensioenen gelijk. De kans dat de pensioenen in 2020 worden verlaagd is bij ABP groter geworden. Een verlaging van de pensioenen werkt door in de pensioenopbouw van werkenden en in de pensioenuitkering van gepensioneerden. 

De kans op verlaging in 2020 is niet alleen toegenomen door de lagere rente. Als gevolg van het advies van Commissie Dijsselbloem moeten pensioenfondsen vanaf 2020 met een lager verwacht rendement rekenen. Hierdoor stijgt de kritische dekkingsgraad naar 95%. Als eind 2019 de actuele dekkingsgraad lager is dan deze kritische dekkingsgraad, dan moet ABP de pensioenen in de loop van 2020 verlagen. 

Voor 2021 geldt nog steeds een reële kans op verlaging van de pensioenen. Uit het pensioenakkoord volgt dat bij een beleidsdekkingsgraad (dat is gemiddelde van dekkingsgraden van de 12 maanden voorafgaand aan de vaststelling) van meer dan 100% (wettelijk ligt deze op 104,2%) eind 2020 bij ABP niet verlaagd hoeft te worden. De beleidsdekkingsgraad van ABP in het tweede kwartaal gedaald van 102,4% naar 100,6%.