Delegatieleider afgelopen twee cao’s vo stopt

13 april 2017

Marc Mittelmeijer stopt als leider van de onderhandelingsdelegatie van de VO-raad. In zijn vier jaren als voorzitter van de delegatie sloot hij twee cao’s af met de bonden.

Portret Marc MittelmeijerVoorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller is dankbaar voor de enorme inzet van Marc Mittelmeijer. In de twee cao’s die onder zijn leiding werden afgesloten, is een salarisverhoging van 6,25% gerealiseerd en zijn daarnaast belangrijke beleidsmatige veranderingen doorgevoerd. "Marc is een deskundige en gedreven delegatieleider geweest. Onder zijn leiding is er onder niet altijd even makkelijke omstandigheden in complexe dossiers vooruitgang geboekt. Denk aan het afschaffen van het entreerecht, de aanpassing van de seniorenregeling in het vo en de modernisering van het sociaal zekerheidsstelsel. We zijn hem dankbaar voor al het werk dat hij verzet heeft."

Aanleiding vernieuwing

De VO-raad voert namens werkgevers in het voortgezet onderwijs inmiddels tien jaar de cao-onderhandelingen. Het is dan ook een natuurlijk moment om te evalueren wat in het afgelopen decennium goed is gegaan en wat verbeterd kan worden. Het bestuur wil de cao-onderhandelingen in een compacter tijdsbestek voeren met een sterkere verbinding met de andere dossiers. De nieuwe opzet van de delegatie is daar onderdeel van. Nadere informatie over de nieuwe delegatie volgt zo spoedig mogelijk.

In mei schuift Mittelmeijer voor het laatst aan bij het cao-overleg met de bonden.