Denk mee met het panel Gezonde School

30 januari 2019

Houdt u zich op school bezig met een gezonde leefstijl van leerlingen en vindt u het leuk om uw ervaringen te delen en mee te denken over Gezonde School-onderwerpen, zoals de website Gezondeschool.nl, het vignet Gezonde School of het betrekken van ouders? Het programma Gezonde School vraagt u dan zich aan te melden voor hun panel.

Voor Gezonde School is het belangrijk om te weten wat er speelt op scholen en wat wensen, behoeften en ervaringen zijn rondom het werken aan een gezonde leefstijl van leerlingen. Ook wil het programma graag hun ideeën en plannen voorleggen aan betrokkenen binnen scholen. Alle geleverde input kan worden gebruikt om de ondersteuning vanuit Gezonde School verder te verbeteren. 

Op dit moment denken al ruim 50 onderwijsprofessionals uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs hiertoe mee in een panel van Gezonde School. Wilt u ook een bijdrage leveren? U kunt zich dan opgeven via het aanmeldformulier

Wat houdt deelname in?

Bij deelname wordt u gevraagd om (minimaal) twee keer per jaar een digitale vragenlijst in te vullen (februari en september). Daarnaast organiseert Gezonde School bijeenkomsten en telefonische interviews. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Wie kunnen deelnemen?

Gezonde School is op zoek naar alle type schoolmedewerkers zoals docenten, mentoren, directeuren/rectoren, conciërges en kantinemedewerkers. Ook medewerkers van scholen die (nog) niet werken met de Gezonde School-aanpak, worden van harte uitgenodigd.

Resultaten panel 

Bent u benieuwd over welke onderwerpen het panel al heeft meegedacht? Kijk dan op www.gezondeschool.nl/panel