Denk mee over de Kennisagenda voor het onderwijs

27 januari 2021

Als het gaat om de ontwikkeling van het onderwijs kan de sector veel profijt hebben van kennis uit onderzoek. Met deze kennis kunnen scholen en besturen kennisgedreven (ook wel evidence-informed) beslissingen nemen. Uitdaging hierbij is om de ontwikkeling van kennis uit onderzoek beter af te stemmen op de behoeften van de onderwijspraktijk. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) vraagt u mee te denken over de kennisagenda van het onderwijs.

Welke kennis heeft het onderwijs nodig in de toekomst? Welke thema’s zijn belangrijk voor de versterking van het onderwijs? Het NRO begeleidt het proces om tot een kennisagenda voor het onderwijs te komen. In deze kennisagenda zullen de belangrijkste thema’s om kwalitatief hoogstaand onderwijs te kunnen (blijven) bieden in het po, vo en mbo, beschreven worden.

Wilt u als bestuurder, schoolleider of leraar in het voortgezet onderwijs hierover meedenken? Meld u dan vóór 8 februari aan of lees over de Kennisagenda.