Rechter wijst bezwaren distributeurs tegen inkoopmodel Carmel af

28 november 2018

Het zogenaamde ‘Licentie-foliomodel’ (LiFo) dat Stichting Carmelcollege in Hengelo gebruikt voor haar leermiddelen, bevordert marktwerking in de leermiddelenmarkt. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag op 27 november jl. bepaald naar aanleiding van een kort geding dat de twee grootste distributeurs in het vo, Iddink en TLN (VanDijk Educatie), hadden aangespannen tegen de stichting. Ook is het volgens de rechter niet de taak van het schoolbestuur om rekening te houden met de verschillen tussen uitgeverijen en distributeurs.

De uitspraak van de voorzieningenrechter kan verstrekkende gevolgen hebben voor de leermiddelenmarkt en het gebruik van leermiddelen in het voortgezet onderwijs. Met het LiFo-model worden scholen in staat gesteld om digitale leermiddelen en, aanvullend daarop, folio lesmateriaal direct bij de uitgeverij in te kopen. Daarmee worden distributeurs in het educatieve domein gedwongen om zich te onderscheiden op basis van de kwaliteit van hun dienstverlening en aanvullende diensten. Daarnaast biedt het LiFo-model concrete handvatten om met leermiddelen flexibilisering en differentiatie te faciliteren. Het is om deze redenen dat veel schoolbesturen de ontwikkelingen rondom het LiFo-model op de voet volgen.
 
De VO-raad beschouwt de uitspraak van de rechter als aanmoediging voor besturen om innovatief naar hun aanbesteding van leermiddelen te kijken.

Lees de gehele uitspraak van de voorzieningenrechter.
 

Wat is LiFo?
Het Licentie-Foliomodel, kortweg LiFo, houdt in dat leermiddelen voornamelijk digitaal worden aangeboden zodat docenten gemakkelijker kunnen inspelen op de leervraag van de leerlingen. Aanvullende, herhalende of verdiepende stof kan op verschillende niveaus snel toegankelijk worden gemaakt. Het papieren leer-en werkboek dient slechts ter aanvulling. In het model adviseren vaksecties de uitgever over de methode en bieden onderwijskundige ondersteuning. Lees meer over LiFo in het VO-magazine van juni 2017.