Doe mee aan TALIS en spreek je uit over de werk- en leeromgeving op school

11 januari 2024

Een paar maanden geleden heeft een aantal scholen in een steekproef een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan TALIS 2024, een internationaal onderzoek naar de werk- en leeromgeving op scholen. Dit onderzoek biedt leraren en schoolleiders de mogelijkheid om zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen als werkplezier, professionalisering, de impact van het lerarentekort en de begeleiding van starters. De onderzoeksresultaten dragen bij aan de ontwikkeling van landelijk onderwijsbeleid en aan het verbeteren van de lerarenopleidingen. Heeft jouw school een uitnodiging ontvangen? Deel dan je ervaringen, want jouw deelname is ontzettend belangrijk!

In Nederland worden in totaal 350 scholen en 5000 leraren en schoolleiders willekeurig geselecteerd om deel te nemen aan TALIS. De betreffende scholen - en schoolbesturen – hebben dit najaar een persoonlijke uitnodigingsbrief ontvangen.

Bij deelname worden de leraren en schoolleiders van deze scholen gevraagd om een online vragenlijst van ongeveer 45 minuten in te vullen, op een moment dat het hen goed uitkomt (ergens in het voorjaar van 2024). TALIS voldoet aan de AVG-wetgeving en de privacy van leraren en schoolleiders is gewaarborgd. In de resultaten van het onderzoek zijn individuele scholen of personen niet te herkennen.

Heeft jouw school een uitnodiging ontvangen? Aanmelden kan nog:


Waarom deelnemen?

Wanneer het TALIS onderzoek afgerond is, ontvangt de school een schoolrapportage met eigen resultaten en een adviesgesprek. Hiermee kan je als school direct aan de slag met de uitkomsten.

Ook is deelname van groot belang om een goed beeld te krijgen van de werk- en leeromgeving in het onderwijs in Nederland. De onderzoeksresultaten dragen bij aan de ontwikkeling van landelijk onderwijsbeleid en aan het verbeteren van de lerarenopleidingen. Eerdere TALIS-resultaten leverden bijvoorbeeld input voor de landelijke Lerarenstrategie om het lerarentekort aan te pakken.

Maar er is ook een concretere beloning. Alle deelnemers krijgen een bol.com cadeaubon ter waarde van 15 euro. Ook ontvangt uw school een teambudget van 250 euro.

Kan het onderzoek ook zonder de geselecteerde scholen?

Voor betrouwbare onderzoeksresultaten zijn de deelnemende scholen zorgvuldig geselecteerd. De 350 geselecteerde scholen kunnen dus niet zomaar vervangen worden door een andere school. Op dit moment zijn de aanmeldingen in Nederland nog te laag. Als te weinig scholen meedoen, worden de Nederlandse resultaten niet meegenomen in internationale vergelijkingen. Een gemiste kans, want juist die vergelijkingen geven veel inzicht in mogelijke oplossingen.

Hoe kunnen leraren hier tijd voor vinden?

De onderzoekers hebben deelname aan het onderzoek zo makkelijk mogelijk gemaakt. Invullen van de vragenlijst kan binnen een lesuur en leraren hebben daar drie maanden de tijd voor (februari t/m april 2024). Ze kunnen dat thuis doen of op school, in één keer of in gedeelten, op de laptop, tablet of telefoon. Het TALIS-team zorgt voor iets lekkers tijdens het invullen. Bedenk ook dat juist werkdruk een belangrijk onderwerp is in het TALIS onderzoek. Het is dé kans voor leraren en schoolleiders om zich daarover uit te spreken en om ideeën aan te reiken.

Over TALIS

TALIS wordt in vijftig landen uitgevoerd, onder leiding van de OESO. Nederland neemt voor de vierde keer deel. In Nederland wordt het onderzoek door het brede onderwijsveld ondersteund. Zo staan AOb, CNV Onderwijs, AVS, FvOv, PO-Raad, VO-raad, NRO en het ministerie van OCW achter het onderzoek. Kohnstamm Instituut, de Universiteit van Amsterdam, Fontys hogeschool,  I&O Research en IVA Onderwijs voeren het onderzoek uit.

Meer informatie over TALIS? Neem voor vragen contact op met het TALIS-team via info@talis2024.nl of neem een kijk op de website van TALIS 2024