Doe mee aan TALIS en spreek je uit over de werk- en leeromgeving op school

10 oktober 2023

Binnenkort ontvangt een aantal scholen in een steekproef een uitnodiging om mee te doen aan TALIS 2024, een internationaal onderzoek naar de werk- en leeromgeving op scholen. Dit onderzoek biedt leraren en schoolleiders de mogelijkheid om zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen als werkplezier, professionalisering, de impact van het lerarentekort en de begeleiding van starters. De onderzoeksresultaten dragen bij aan de ontwikkeling van landelijk onderwijsbeleid en aan het verbeteren van de lerarenopleidingen. Ontvangt je school een uitnodiging? Deel dan je ervaringen.

In Nederland worden in totaal 350 scholen en 5000 leraren en schoolleiders willekeurig geselecteerd om deel te nemen aan TALIS. De betreffende scholen - en schoolbesturen - ontvangen dit najaar een persoonlijke uitnodigingsbrief.

Bij deelname worden de leraren en schoolleiders van deze scholen gevraagd om een online vragenlijst van ongeveer 45 minuten in te vullen, op een moment dat het hen goed uitkomt (ergens in het voorjaar van 2024). TALIS voldoet aan de AVG-wetgeving en de privacy van leraren en schoolleiders is gewaarborgd. In de resultaten van het onderzoek zijn individuele scholen of personen niet te herkennen.  

Waarom deelnemen?

Deelname is van groot belang om een goed beeld te krijgen van de werk- en leeromgeving in het onderwijs in Nederland. De onderzoeksresultaten dragen bij aan de ontwikkeling van landelijk onderwijsbeleid en aan het verbeteren van de lerarenopleidingen. Eerdere TALIS-resultaten leverden bijvoorbeeld input voor de landelijke Lerarenstrategie om het lerarentekort aan te pakken.

Deelnemende scholen ontvangen een teambudget van 250 euro, een schoolrapport en een persoonlijk online adviesgesprek. Hiermee kunnen zij ook zelf aan de slag met de uitkomsten. Deelnemende leraren en schoolleiders ontvangen daarnaast als dank een cadeaubon ter waarde van 15 euro.

Over TALIS

TALIS wordt in vijftig landen uitgevoerd, onder leiding van de OESO. Nederland neemt voor de vierde keer deel. In Nederland wordt het onderzoek door het brede onderwijsveld ondersteund. Zo staan AOb, CNV Onderwijs, AVS, FvOv, PO-Raad, VO-raad, NRO en het ministerie van OCW achter het onderzoek. Kohnstamm Instituut, de Universiteit van Amsterdam, Fontys hogeschool,  I&O Research en IVA Onderwijs voeren het onderzoek uit.

Meer informatie over TALIS? Neem voor vragen contact op met het TALIS-team via info@talis2024.nl of neem een kijk op de website van TALIS 2024