Doe nieuwe inspiratie en inzichten op rond samenwerking onderwijs, jeugd en zorg

12 maart 2020

Hoe kan de samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg en jeugdhulp worden versterkt, wat is hiervoor nodig en wat werkt wel en niet op dit vlak? In april start een aantal leernetwerken (‘Communities of Practice’) rond deze vraag, waarbij deelnemers leren van wetenschappelijke- en beleidsinzichten, en praktijkervaringen van scholen, organisaties, ouders en jongeren. Geïnteresseerden kunnen zich hier nu voor aanmelden.

De Communities of Practice komen voort uit het programma ‘Mét andere ogen, een lerende aanpak onderwijs, zorg en jeugd’. Binnen dit programma wordt uitvoering gegeven aan de adviezen van René Peeters om de samenwerking tussen onderwijs, zorg- en jeugdhulp te verbeteren en zo te komen tot een goed onderwijs- en zorgaanbod op maat binnen de school voor leerlingen met een extra ondersteuningsvraag. Uitgangspunt hierbij is om binnen de regio samen met de adviezen aan de slag te gaan en hierbij in de lokale praktijk van elkaar te leren. In 2019 zijn 11 inspiratieregio’s gestart; regio’s die het voortouw nemen en aan de slag zijn gegaan met de thema's. Mede hierdoor wordt duidelijk wat wel en niet werkt, welke wettelijke belemmeringen er nog zijn die geagendeerd moeten worden etc. 

Communities of Practice

Om met de inspiratieregio’s tot een groter lerend netwerk te komen zijn vijf Communities of Practice opgericht, rond vijf subthema’s. Deze subthema’s zijn gebaseerd op de adviezen van René Peeters én een inventarisatie met de 11 inspiratieregio’s. De thema’s zijn:

  • onderwijs-zorgarrangementen en poreuze randen;
  • interprofessioneel samenwerken;
  • positief en preventief jeugdbeleid;
  • monitoring;
  • bindende afspraken voor onderwijs, jeugd en zorg.
     

In de communities worden praktijk, beleid en wetenschap gecombineerd. Het draait erom te leren van elkaar als deelnemers: van wetenschappelijk inzichten, van praktijkervaringen van andere organisaties en van ervaringen van ouders en jongeren. Iedereen die actief is in het onderwijs, op het terrein van jeugd(zorg) of bij een gemeente, kan zich hiervoor aanmelden. Per netwerk is er plek voor 15 tot 25 deelnemers. 

De leernetwerken starten in april 2020.  Per thema zijn er vervolgens vier bijeenkomsten.

Deelnemers aan een Community of Practice moeten zich eerst aanmelden als aandeelhouder van Met Andere Ogen. De aanmeldknop voor de Communnities of Practice staat onderaan bij het thema van keuze.