Doelstelling banenafspraak gehandhaafd, onderscheid tussen markt en overheid afgeschaft

10 oktober 2018

De Tweede Kamer heeft de motie Van Nijkerken-De Haan aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht het onderscheid tussen markt en overheid bij de banenafspraak af te schaffen. Staatssecretaris Tamara Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zegt toe de motie uit te voeren.

De motie betekent nog wel dat de overheidssectoren inclusief het onderwijs collectief gehouden worden aan de gezamelijke doelstelling om 125.000 banen te creëren voor mensen die door een arbeidsbeperking moeilijk aan het werk komen. Deze wijzigingen ontslaan overheidswerkgevers zeker niet van hun verantwoordelijkheden.

Een van de gevolgen van de motie is dat de inkoop van diensten (uitgevoerd door een werknemer met een arbeidsbeperking) meetelt bij de inkopende werkgever. 

Van Ark schrijft in de Kamerbrief over de banenafspraak dat het ministerie van SZW in november met een breed offensief komt waarin de vereenvoudiging en verbetering van de banenafspraak wordt uitgewerkt en de Wajong en loonkostensubsidie.