Doorontwikkeling menukaart NPO

06 april 2022

Het ministerie van OCW meldt dat de menukaart met effectieve interventies van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is bijgewerkt. Dit betekent concreet dat er een aantal interventies is toegevoegd en aangepast.

De menukaart wordt de komende tijd nog verder doorontwikkeld voor een verbeterde aansluiting voor onder meer (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en vmbo, en in samenhang met het ‘Masterplan Basisvaardigheden’.