Dringend advies voor dragen mondkapje op school

01 oktober 2020

In het voortgezet onderwijs geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen en in de pauzes. Het dragen van mondkapjes tijdens de lessen is niet nodig. Dat maakten de ministers Van Engelshoven en Slob (beiden van OCW) op 1 oktober 2020 bekend. Dit door de onderwijssector als geheel gedragen advies gaat maandag 5 oktober in.

Het bestuur van de VO-raad steunt dit standpunt na vele signalen van leden hierover. De besmettingen met covid-19 op scholen lopen op en op een deel van de scholen worden al mondkapjes gedragen. Ook in publieke binnenruimtes geldt sinds deze week vanuit het kabinet het dringende advies om een mondkapje te dragen. Landelijke regie op het dragen van mondkapjes op scholen schept duidelijkheid voor leerlingen, ouders en onderwijspersoneel.

Mondkapjes zijn uiteraard niet hét middel tegen corona, maar kunnen wel bijdragen aan het voorkomen van besmettingen. Het is belangrijk dat de andere coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel en tussen onderwijspersoneel onderling ook nageleefd worden.

Het dringende advies mondkapjes te dragen geldt tijdens verplaatsingen en in de pauzes. Het is geen verplichting. Een school kan, na overleg met de MR, wel via het eigen schoolbeleid verplichten om binnen de eigen gebouwen een mondkapje te dragen.