DUO verstrekt doorstroominformatie aan primair onderwijs

27 september 2018

Scholen in het primair onderwijs krijgen vanaf volgend schooljaar via DUO de doorstroominformatie zoals schoolniveau van hun oud-leerlingen in de eerste drie jaren van het voortgezet onderwijs. Dat is het resultaat van de nieuwe wet register onderwijsdeelnemers waar de Tweede Kamer op 25 september 2018 mee instemde. Deze wet zorgt voor een wettelijke grondslag voor het uitwisselen van een reeks leerlinggegevens tussen scholen en DUO. De Eerste Kamer moet nog over deze wet besluiten.

Als gevolg van de wet kunnen leerlingen voortaan ook digitaal worden uitgeschreven. Daarnaast wordt het voor DUO mogelijk om de geboorteplaats van leerlingen door te geven aan scholen in het vo en mbo.

Doorstroominformatie voor evaluatie eindadviezen

Basisscholen gebruiken de doorstroominformatie om hun eindadviezen te evalueren. In de huidige situatie is er alleen een wettelijke grondslag voor het leveren van deze informatie over leerlingen in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs door de school zelf. Door het verstrekken van deze gegevens via DUO is er een veilige en afgebakende methode gecreëerd voor basisscholen om deze privacygevoelige informatie te kunnen gebruiken.