Edu-V vraagt feedback van scholen over naleving, klachten & geschillen

08 februari 2024

Op 29 februari a.s. van 14.00 tot 15.00 uur organiseert Edu-V een online klankbordgroep bijeenkomst vanuit de werkgroep ‘Beheersing’. Het doel van deze sessie is om input van scholen en leveranciers te verzamelen over het naleven van de Edu-V afspraken, klachten en geschillen.

Heb je kennis van en ervaring met het maken van afspraken tussen scholen en leveranciers en wil je meedenken over de (concept) afspraken rondom naleving en klachten & geschillen, meld je dan aan voor deze bijeenkomst.

Laagdrempelig meedenken

Tijdens een klankbordgroepbijeenkomst worden inzichten en ideeën van een werkgroep aan een bredere groep scholen en leveranciers voorgelegd. Door deel te nemen aan een klankbordgroepbijeenkomst kun je op een laagdrempelige manier meedenken en meepraten over deze inzichten en ideeën. Vragen die tijdens deze bijeenkomst aan bod komen, zijn onder andere:

  • Is duidelijk hoe het proces tot naleving van de afspraken werkt en leidt dit tot de juiste aanpak van mogelijke situaties waarin afspraken niet worden nageleefd?
  • Houden de stappen in het nalevingsproces voldoende rekening met alle partijen en met verschillende mogelijke situaties?
  • Geven deze afspraken voldoende vertrouwen voor het gaan gebruiken van het afsprakenstelsel?
  • Is de regeling een betrouwbare manier om klachten af te handelen en te bemiddelen in mogelijke geschillen?
  • Hebben klankbordgroepleden andere voorstellen voor verdere onafhankelijke afhandeling van klachten en geschillen?

 

Bekijk de concept-afspraken over naleving en klachten & geschillen.

Binnen het programma Edu-V maken scholen en leveranciers onderling afspraken – een afsprakenstelsel – die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs.