Een jaar lang gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties

29 oktober 2019

Vanaf 29 oktober 2019 kunnen leraren via een pilot een jaar lang gratis toegang krijgen tot meer dan een miljoen wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Aanleiding voor deze pilot is de roep vanuit het onderwijsveld om vrije toegang te krijgen tot wetenschappelijke publicaties. De VO-raad doet een oproep aan leraren om zich op te geven en aan schoolbestuurders en schoolleiders om leraren over deze pilot te informeren.

Op dit moment kost het een leraar gemiddeld tientallen euro’s om één artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift te downloaden. Een belemmering voor leraren die hun onderwijs verder willen vernieuwen en verbeteren met inzichten uit onderwijsonderzoek. Daarom hebben de VO-raad, PO-Raad, MBO Raad, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) de handen ineen geslagen. In de eenjarige pilot bieden zij alle leraren en hun collega’s binnen de scholen een jaar lang gratis toegang tot de wetenschappelijke database ‘EBSCO Education Source’. Hierin zijn meer dan een miljoen Engelstalige wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek te vinden.

Kirsten Stadermann, docent natuurkunde aan het Praedinius Gymnasium en promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen, zet zich in als ambassadeur voor de pilot. Als leraar met een promotiebeurs heeft ze ervaren hoe groot de toegevoegde waarde is van kennis uit onderwijsonderzoek voor haar eigen lesgeven. Ze zegt: “Ik vind het een heel goed initiatief om docenten kosteloos toegang te geven tot wetenschappelijke literatuur. De mooie ervaring dat je toevallig iets interessants tegenkomt, wat inspirerend en toepasbaar is. Dat gun ik elke docent."

Aanmelden

Deelname aan de pilot is mogelijk voor alle geïnteresseerden die werkzaam zijn op een school in het po, vo of mbo. Met de toegang tot ‘Education Source’ krijgen leraren en andere onderwijsprofessionals nog meer mogelijkheden in handen om hun onderwijs kennisgedreven (ook wel ‘evidence-informed’) te verrijken.

De initiatiefnemers willen het komende jaar de behoefte aan en het gebruik van wetenschappelijke publicaties in kaart brengen. Daarom worden deelnemers aan de pilot uitgenodigd om hun bevindingen een aantal keer via korte vragenlijsten te delen. Hiermee ontstaat een beeld van wat er nodig is om de toegang tot wetenschappelijke publicaties te faciliteren en eventueel structureel aan te kunnen bieden.

Ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’

Deze pilot is onderdeel van een breder initiatief waarin de VO-raad samen met andere sectorraden werkt aan het versterken van de kennisinfrastructuur. Dit heeft op 1 april 2019 geleid tot de lancering van de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’, waarin met behulp van de input van ruim 600 onderwijsprofessionals vijf thema’s zijn geïdentificeerd. De pilot past binnen het streven om wetenschappelijke kennis vindbaar en toegankelijk te maken, één van de thema’s van de ontwikkelagenda. Ook komt het tegemoet aan de behoefte aan vrije toegang tot wetenschappelijke literatuur voor leraren, zoals onder meer Frank Cornelissen heeft aangetoond met zijn petitie